Kişilik Bozukluğu

kişilik

Kişilik bozukluğu nedir? Bebeklikten bugüne evrimleşerek geldik. Evrimleşme döneminde, 0-3, 4-12 ve ergenlik dönemindeki deneyimlerimiz davranış ve duygularımızın temelini oluşturur.

Özellikle 0-3 yaşında bakım verenler (anne – çocuk ve anne – baba – çocuk) ile duygu alışverişi o kadar kritiktir ki, duygusal travmalar, yaralanmalar, buradaki hatalı örgütlenmelerden ortaya çıkar. Yetişkin olduğumuz dönemde ise duygu, düşünce ve davranışlarımızı etkilemeye devam eder. Bu da kişilik bozuluğu olarak karşımıza çıkabilir. Etkilerini anlamak ve çözebilmek adına hangi evrede hatalı örgütlenme olmuşsa o evredeki tıkanıklığa odaklanmak gerekir. Bu da psikodinamik yaklaşımla bir terapist eşliği ile çalışarak mümkündür.

Kişilik bozukluğunda stresle yüzleşmekte, ötekiyle bağ kurmakta veya sorunları çözebilme gibi farklı alanlarda problemlerle karşılaşılabilir. 

Masterson’ın psikodinamik yaklaşımında kişilik bozukluğu borderline, narsisistik, anti-sosyal, şizoid-paranoid kişilik kişilik bozukluğu olarak sınıflandırılır.

Gerçek kendilik, erken intrapsişik gelişimde ortaya çıkar, latent evrede ve ergenlikte gelişir ve yetişkinlikte gerçekliğe eklenmesi gerekir.”  Gerçek Kendilik, James F. Masterson

Masterson’a göre; kendilik bozuklukları söz konusu olduğunda zayıflamış kendilik ve egoda gelişimsel bir duraklama gözlemlenir.  Terapide amaç, bu gelişimsel zorlantıları anlamak, terapide belirgin hale geldiğini terapi sürecinde zamanla gözlemlemek, danışanın özgül gelişimsel zorluklarını saptamak, bu zorlukların psikoterapi sürecinde belirgin hale geldiğini takip etmek ve ihtiyaç olan yerlerde desteklemektir.

Şu noktayı netleştirmekte fayda var ki, hepimizin çekirdeğinde şizoid, borderline ve narsisistik yapılar vardır. Fakat farklı seviyelerdedirler. En çok seviyeye sahip olan taraf ise bizim çekirdek yapımızdır. Buna kişilik bozukluğu değil kişilik örgütlenmesi denir. En basit haliyle netleştirmek gerekirse, her kişilik örgütlenmesi bir bozukluk değildir.

Masterson yaklaşımında tanı, danışana en iyi gelecek terapi yöntemini belirleyecek en yararlı ve tek rehber olması açısından, hayati önem taşır. Eğer her bir danışanda aynı şekilde ilerlenseydi, ayırıcı tanı sadece akademisyenlerin ilgilendiği bir konu olurdu ancak o zamanda çok az klinik önem taşırdı (Pearson, 2009a).

Detaylı olarak kişilik örgütlenmeleri hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz:

Narsisistik Kişilik Örgütlenmesi

Şizoid Kişilik Örgütlenmesi

Borderline kişilik Örgütlenmesi 

Terapi eşliğinde kişilik örgütlenmesini anlayarak, yapıya uygun terapiyle birlikte, gerçek kendiliğe ulaşmak amaçlanır. Bu konuya eşlik edecek bir uzmana ihtiyaç duyuyorsanız  randevu talebi oluşturabilirsiniz.

Bağdat Caddesi Psikolog

Siz neyi anlatmak istersiniz?

Benim bu süreçte amacım kendinizi özgürce ifade edebilmeniz için size eşlik etmek, o yolu açabilmek.