Borderline Kişilik Örgütlenmesi

borderline

Borderline kişilik örgütlenmesine sahip kişiler duygularını düzenlemede problem yaşarlar. Onlar için bir şey ya iyi ya kötüdür.

Borderline kişilik örgütlenmesine sahip kişiler duygularını düzenlemede problem yaşarlar. Yani, onlar için bir şey ya iyi ya kötüdür. Ortasından bahsetmek mümkün değildir.

İlişki içerisinde kalmak borderline kapılar için pek mümkün değildir. Bu sebeple iş, partner ve sosyal hayatlarında sürekli olarak değişiklik yaşarlar.

Yukarıda bahsettiğim gibi iyi & kötü veya hep & hiç bölünmesi, duygularındaki düzensizlik ve dürtüsel davranma klinik alanda yaygın görülen borderline kişilik örüntüsünün temel özelliklerinden bazılarıdır. Bu örüntüye sahip danışanların duygulanımlarında, bilişlerinde, davranışlarında, benlik bilinçlerinde, rollerinde, diğerlerine yönelik algılarında, insan ilişkilerinde veya değer yargılarında sabit tutarsızlık vardır. Bu yönüyle acaba psikozdan bahsetmek mümkün mü soru işareti zihinlerde uyanır. Ancak ilişkilerinin iyi olması ve gerçekliğin güçlü olmasıyla birlikte psikozdan ayrıştığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki, danışanlar kendi gerçekliklerinin farkındadırlar ancak bunu inkâr etme eğilimindedirler.

Borderline Kişilik Örgütlenmesi / Bozukluğu Terapisi

Borderline terapisinde şimdiki zaman ile geçmiş zaman ilişkilendirilir ve netleştirilir, gerekli yerlerde danışan yüzleştirilir ve deneyimler ilişkilendirilerek yorumlanır.

Terapötik süreç içerisinde sınırların olması, gerçekliğin test edilmesi, uyumsuz duygu, düşünce ve davranışların netleştirilmesi oldukça değerlidir.

Bu tür danışanlar için yüzleştirme büyük önem taşır. Yüzleştirme ile birlikte danışan gerçek kendiliğinin önündeki aksakları görür ve daha uyumlayıcı ve sağlıklı savunmalar geliştirir. Böylece danışanın iç çatışmaları azalır ve danışan eyleme vurma ihtiyacı duymaz.

Bu konu terapide birlikte çalışılabilir. Eğer bu konuya eşlik edecek bir uzmana ihtiyaç duyuyorsanız  randevu talebi oluşturabilirsiniz.

Bağdat Caddesi Psikolog & Psikoterapist Sezil Tombul 

Bağdat Caddesi Psikolog

Siz neyi anlatmak istersiniz?

Benim bu süreçte amacım kendinizi özgürce ifade edebilmeniz için size eşlik etmek, o yolu açabilmek.