Yetişkin Terapisi

Yetişkin terapisi, kendiniz olabilmek, iç dünyanıza yolculuk yaparak kendini keşfedebilme sürecidir.

Yetişkin terapisi ile amacımız öncelikle sizi birlikte anlamaya çalışmak, bilinçli olarak yaptıklarınızın bilinç dışınızda nereye temas ettiğini fark edebilmektir. Kendinizi iyi tanıyarak değişim ve gelişim sürecine alan açabilmek, duygusal olarak güçlü ve özgür hissedebilmenize yardımcı olmaktır.
Biliyoruz ki denizdeki dalgaları durdurmamıza pek de imkan yok. Peki biz şu anki koşullar altında ne yapabiliriz ? Gemimizi sağlamlaştırabiliriz.
“En sonunda gerçek kendiliğimi görmek, 20 yıl hapis kaldıktan sonra özgür kalmak gibi bir şey.” Gerçek Kendilik, James F. Masterson

yetiskin-terapisi

Yetişkin Terapisi Nedir?

Kendi yaşamınıza dair olumlu ve olumsuz her alan terapinin konusudur. Duygusal süreçleriniz,  olduğunuz gibi kabul görmeye ve sevilmeye dair arayışınız, insanlarla yaşadığınız ilişki problemleriniz veya ilişki kurmakta yaşadığınız zorluklar, kayıp ve yas süreciniz, hayatınızın anlamsız geliyor olması gibi bir çok konuyu terapiye taşıyabilirsiniz. 

“Kendini başka birine açmak, kendine ve dünyaya olan güvensizliğin yarattığı tutsaklıktan özgürlüğe atılan ilk adımdır.” Andreas Mussenbrock

Kimler yetişkin terapisine başvurabilir?

Belirli bir semptom sebebiyle başvurulacağı gibi, bunun yanında, kendi içsel çatışmalarını anlamayı amaçlayanyaşadıklarını anlamlandırmakkendisini tanımak ve keşfetmek adına kendi üzerinde çalışmak isteyen herkes yetişkin terapisine başvurabilir.

Hangi konularda psikoloğa başvurabilirim?

Aklınıza gelebilecek her konuda terapiste başvurabilirsiniz. Depresyon, öfke, korku, kaygı, stres, özgüven sorunu, bağlanma problemleri, ilişki problemleri, yalnızlık, karmaşık duygular, kendini tanıma / anlama, travma yaratabilecek beklenmedik olaylar (kaza veya doğal afet vb.), olumsuz deneyimler, iş stresi, performans kaygısı, öfke problemleri, fiziksel semptomlar (tıbbi bir nedene bağlanamayan, tanı konamayan fiziksel belirtiler), panik atak, köklü yaşam değişiklikleri (göç, taşınma vb.), bedensel (somatik) rahatsızlıklar gibi  bir çok farklı durum yetişkin terapinin konusu olabilir.

Yetişkin terapisi nasıl yapılır?

  • Yetişkin terapi için önemli olan danışan ve psikoterapistin iş birliği içerisinde olmasıdır.
  • Danışan terapiye istediği yerden başlayabilir. “İlk terapide mutlaka söylenmesi veya söylenmemesi gereken konular” gibi bir durum söz konusu değildir.
  • Burada psikoterapistin, danışanın yolculuğuna bir eşlikçi olduğu, yani danışanın kendi üzerinde çalışmaya gönüllü olması terapi süreci için oldukça önemlidir.

Depresyon

Depresyon, kişinin günlük yaşamını, uyku kalitesini, yeme düzenini / iştahını ve hayattan zevk almasıyla ilgili noktaları işlevselliği negatif yönde etkileyecek ölçülerde bozabilir. Birey, çoğu zaman yorgun hisseder, cinsel isteği azalır, olumsuz düşünceleri üzerinde sağlıklı düşünebilme yetisini kaybedebilir ve enerji kaybı yaşar. Mutsuzluk ile karıştırılmaması önemlidir. Hayat içerisinde duygularda iniş çıkışların olması, hayal kırıklığı gibi negatif duyguları yoğun yaşamak olağan durumlardır. Depresyonda olan kişide tüm bu duygu durumlar yoğun ve sürekli bir hal alır. Terapi süreciyle depresyon veya majör depresyon üzerinde çalışılır, kişinin semptomları giderek azalır ve baş etme becerilerinin artmasıyla birlikte daha güçlü psikolojik zemin oluşturulur.

Anksiyete / Kaygı

Kişi kendini stresli hissettiğinde, baskı veya tehdit altındayken kaygının oluşması olağandır. Odaklanma, aksiyon alma, problem çözme noktasında motivasyon sağlayan kaygı günlük yaşamı olumsuz etkilediğinde ve kişinin işlevselliğini bozmaya yaklaştığında kaygı bozukluğuna dönebilir. Kaygı bozuklukları: panik bozukluk, genel / sosyal kaygı bozukluğu veya fobi olarak farklılık gösterir.

Bu tür kaygı bozukluklarının temeline ulaşmak ve kişinin kendini tanıyor olma sürecine girmesi mevcut kaygıyı tanıma ve bununla başa çıkma becerisini arttırır.  Bir uzman eşliğinde terapi yolculuğu bu noktada oldukça önemli bir rol oynar.

Travma

Bireyi günlük hayat içerisinde zorlayan, başa çıkma ihtiyacı duyduğu konularda kendisini çaresiz hissettiren olaylar travma olarak adlandırılır. Kişi, psikolojik veya fiziksel olarak etkilenir. Travma çok küçük yaşlarda yaşanabileceği gibi, beklenmedik bir durum olduğunda veya tekrar eden fakat istenmeyen bir olayda da hissedilebilir. Saldırıya uğramak, doğal afet veya kaza gibi birçok olay travmaya sebep olabilir. 

Travma yaşayan bireylerde şok, inanmama, inkar etme, odaklanmada zorluk yaşama, hissizleşme, gerginlik, yorgunluk, kaygı, korku, suçluluk hissiyatı, tedirginlik, öfke, huzursuzluk veya sık kabus görme gibi bir çok belirtiye rastlanılabilir. 

Terapide amaç, geçmiş veya güncel travmanın üzerinde çalışarak sağlıklı bir zeminde hayatın bir parçası haline getirebilmektir.

Bağdat Caddesi Psikolog

Siz neyi anlatmak istersiniz?

Benim bu süreçte amacım kendinizi özgürce ifade edebilmeniz için size eşlik etmek, o yolu açabilmek.