Psikodinamik Yaklaşım

Psikodinamik terapi, danışanın kendisine ve dış dünyayla olan ilişkisine odaklanan derinlemesine terapi biçimidir. Psikolog tarafsız ve nesnel bir gözlemci rolüyle danışanın bilinçdışı motivasyonlarını anlamaya çalışır.

Zihninizin içerisinde sürekli tartışan birileri mi var?

En kolay konuda bile (kıyafet seçimi, vb.) karar almak sizin için zor mu?

Sürekli düşünmekten gündelik hayatınıza mı odaklanamıyorsunuz?

Duygularınızı hissetmekte güçlük mü çekiyorsunuz?

Kendinizi sebepsizce öfkeli veya kaygılı hissetmekten sıkıldınız mı?

 

Yukarıdaki gibi bir çok soru psikodinamik terapinin konusudur. Danışan, korkuları, endişeleri, hayalleri, arzuları ve hedefleri ile bir bütündür. Bu sebeple, psikodinamik terapi sadece bir semptoma odaklanmaktansa insanı bir bütün olarak değerlendirir ve semptomun kendisinden de öte danışanın o semptomu nasıl anlattığıyla daha ilgilidir.

Gerçekliği görmemizi engelleyen kirli camları temizleyerek, görüntüyü daha net bir hale getirmek bu süreçte önemlidir. Temizlik yolculuğunda bağlanma sorunları, kendini geliştirme, savunma veya çatışmalardan dolayı yaşanılan sorunlar, travmatik olaylar, bilişsel zorluklar, duygusal sorunlar veya ilişki sorunları çalışılır.

Bastırılmış veya olumsuz duygular anlaşılmak ve kendini ifade etmek ister. Çelişkili duygular netleştirilmeye ihtiyaç duyar. Çünkü bu tür duygular hem içsel çatışmaları arttırır hem de dış dünya ile olan ilişkileri olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple, psikodinamik bir çalışmada, psikoterapist ve danışan işbirliğiyle olumlu ve olumsuz tüm duygular analiz edilir ve koşulları iyileştirmenin yeni yollarına bakılır.

Psikodinamik yaklaşım ile çalışmak adına bir uzman psikoloğa ihtiyaç duyuyorsanız  randevu talebi oluşturabilirsiniz.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print